Seznam přijatých /nepřijatých dětí do MŠ na školní rok 2021/2022

1. 89/2021-1
2. 89/2021-3 (polodenní docházka)
3. 89/2021-4 (polodenní docházka)
4. 89/2021-6 (polodenní docházka)
5. 89/2021-7 (polodenní docházka)
6. 89/2021-8
7. 89/2021-9
8. 89/2021-10 (polodenní docházka)
9. 89/2021-11 (polodenní docházka)
10. 89/2021-12
11. 89/2021-13
12. 89/2021-14
13. 89/2021-15
14. 89/2021-16
15. 89/2021-17
16. 89/2021-18 (polodenní docházka)
17. 89/2021-19 (polodenní docházka)
18. 89/2021-20 (polodenní docházka)
19. 89/2021-21
___________________________________________________________________
20. 89/2021-22
21. 89/2021-2
22. 89/2021-5