Plán akcí MŠ

Plánované akce mateřské školy ve školním roce 2019-2020

– zapojení dětí do výtvarných soutěží
– kulturní pořady agentur pro děti v MŠ – koncerty a pohádky ( některé jsou již naplánované viz níže )
– Pohádka Kouzelný kolotoč pohádek ( 20.9.2019 )
– výstava ovoce a zeleniny na úřadu městyse ( září )
– fotografování dětí na sérii fotografií – Photodiens Brno – předběžný termín 30.9.2019
– návštěva muzea
– Pohádka s krtečkem – divadlo Rolničky ( 7.10.2019 )
– výlety do lesa pro předškolní děti
– účast dětí na vítání občánků
– koncert ve spolupráci s ZUŠ Ivanovice n. H.
– Pohádka Karkulka ( 15.11.2019 )
– ve spolupráci s rodiči akce v MŠ – podzimní dílnička
– vánoční besídka ( prosinec )
– vystoupení pro žáky ZŠ ( prosinec )
– koncert skupiny MARBO ( 29.1.2020 )
– roznášení dárků u příležitosti svátků v obchodech, na úřad městyse, na poštu, do ZD
– karneval v MŠ ( termín podle karnevalu ve Švábenicích na kulturním domě )
– akce pro děti a rodiče s ukázkou práce s předškolními dětmi před zápisem do ZŠ ( únor )
– návštěva 1. třídy ZŠ s dětmi před zápisem do ZŠ ( březen )
– výtvarná soutěž ,, Co mám na světě nejraději” ( duben )
– oslava Dne Země v MŠ – třídění odpadového materiálu, sběr papíru ( duben )
– besídka ke Dni matek ( květen )
– vystoupení pro žáky ZŠ ( květen )
– prohlídka muzea historických strojů v Hošticích-Herolticích
– výlet do ZOO ( květen )
– návštěva ZŠ s předškolními dětmi ( červen )
– sběr starého papíru v průběhu celého roku
– rozloučení s předškolními dětmi ( červen )
– rozloučení s MŠ a divadlo hrané rodiči ( červen )

Zaměření MŠ, nadstandardní péče:
– rozvoj osobnosti dítěte
– hudební a pohybová výchova
– podpora osobní spokojenosti a pohody v MŠ
– skupinová logopedická prevence pro všechny děti
– kurz plavání
– pitný režim, pestrá a chutná strava s prvky zdravé výživy
– pořádání výletů do přírody
– pořádání kulturních akcí pro děti
– příprava na školu