Informace k provozu školy od 30. listopadu 2020

Provoz mateřské školy: provoz je zachován jako doposud děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi Provoz základní školy: je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně – obnovena povinná prezenční výuka žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve šČíst více…

Distanční výuka v naší škole

V době “covidové“, stejně jako jinde ve školách, i u nás byla zahájena distanční výuka (výuka na dálku). Už na jaře v první vlně měly děti možnost kromě jiného pracovat např. v programu Alfbook. Na něm si kdykoli můžou procvičovat český i anglický jazyk, matematiku, prvouku, přírodovědu a vlastivědu. Cvičení jsou zaměřena na jednotlivé ročníky. Pro tento školní rok škola licenci k Alfbooku zakoupila, aby děti mohly i nadále pokračovat v domácímČíst více…

Školní projekt „Pěšky do školy“

V rámci celoškolního projektu „Nemoc na nás nemůže, prevence nám pomůže“ jsme se zapojili i my ve škole k výzvě „Pěšky do školy“. Důvodů k vyhlášení bylo hned několik: většina dětí nemá dostatek přirozeného pohybu a trpí nadváhou, děti na zadním sedadle dýchají 9 – 12x horší vzduch než venku, před školou je moc aut a je to tam nebezpečné atd. V týdnu od 5. do 9. října jsme společně sledovali, kolik dětí šlo obě cesty do a ze školy pěČíst více…

Podzim ve školní družině

Jedno podzimní odpoledne jsme se pustili se žáky ve školní družině do výtvarné a pracovní činnosti na téma PODZIM. Četli jsme knihy s přírodní tématikou, pracovali s dětskými časopisy, vyhledávali obrázky krajin, zvířata, ovoce, zeleninu… V družstvech jsme také zápolili v soutěži s názvem Košík ovoce. V druhé části odpoledne jsme si nachystali potřebné pomůcky k malování a vyrábění. Pomocí šablon jsme obkreslovali a poté malovali ovoce, zeleninu, hČíst více…

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Provoz mateřské školy: – provoz je zachován jako doposud – děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky Provoz základní školy: – je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. třídy – obnovena povinná prezenční výuka – ostatní žáci školy se nadále povinně vzdělávají distančním způsobem – jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole dle domluvy – žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) maČíst více…

32. zasedání Rady školy konané dne 21.10.2020

32. zasedání Rady školy konané dne 21.10.2020 Přítomni: Alena Kušková, Alena Látalová, Tomáš Šváb, Jana Zatloukalová Program: 1. Zahájení, přivítání členů, seznámení s programem 2. Volba předsedy, projednání jednacího řádu Rady školy 3. Diskuze 4. Usnesení, závěr 1. Paní ředitelka přivítala nové členy Rady školy. Ve volbách byli zvoleni: Za školu: Alena Kušková Za rodiče: Alena Látalová Za zřizovatele: Tomáš Šváb Členové byliČíst více…

Mateřská škola ve školním roce 2020-2021

Zahájení školního roku a spolupráce s rodiči V září 2020 jsme v mateřské škole přivítali nejen nové děti, ale také novou paní učitelku. Vzhledem k tomu, že se nemohla pořádat schůzka s osobní účastí rodičů, tak učitelky zajistily informace pro rodiče písemnou formou. Další podrobné informace, které jsou určené rodičům, jsou umístěny u vchodu do mateřské školy na nástěnce. Dokumentace školy je položená na okně u hlavního vchodu. Také v obou Číst více…

Online výuka

V těchto dnech i na naší škole začne online výuka. Pro tuto výuku bude použita aplikace ZOOM. Od učitelek bude zaslán email s údaji pro přihlášení pro jednotlivé třídy, včetně termínu vyučování. Návod na základní zprovoznění aplikace ZOOM. Není nutné provádět registraci. Než budete něco dělat, tak si nejdříve prohlédněte video!!! HESLO zaslané emailem od učitelek je bez diakritiky!!! Pokud se po 40 minutách vyučování odpojí, tak se prosím Číst více…