Kritéria přijetí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Ředitelka školy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány:
1) děti, plnící povinnou předškolní docházku, které dosáhnou nejpozději ke dni 31. 8. 2019 5 let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (Švábenice, Dětkovice)
2) děti, které dosáhnou nejpozději ke dni 31. 8. 2019 4 let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (Švábenice, Dětkovice)
3) děti, které dosáhnou nejpozději ke dni 31. 8. 2019 3 let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (Švábenice, Dětkovice)
4) děti, které dosáhnou ke dni 31. 12. 2019 3 let věku.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií s ohledem na zaměstnanost rodičů a docházku dětí do MŠ.