Dodatek k informacím k provozu školy od 12. dubna 2021

MŠ: nástup přihlášených dětí v pondělí 12. dubna 2021, děti budou rozděleny do dvou tříd testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek, rodiče mohou být přítomni děti nemusí nosit roušku úhrada za předškolní vzdělávání – za měsíc březen se neplatí, v dubnu činí poplatek 160 Kč (případné přeplatky se budu vracet na konci školního roku) prezenční výuka bude umožněna pouze dětem bez příznaků onemocnění COVID-19 (Číst více…

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

Upozornění Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají níže uvedené profese, od 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol a do svých běžných základních škol – školních družin a školních klubů (pokud se jedná o žáky 1.stupně základní školy). Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou: a) zdravotničtí pracovníci poskytČíst více…

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizČíst více…

Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy metodické doporučení pro organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápis k povinné školní docházce na naší škole je v souladu s právními předpisy stanoven na středu 21. dubna 2021. Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy tak, aby byla zaručena bezpečČíst více…

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE) o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.  dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021,Číst více…

Distanční vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola Švábenice  byla uzavřena od 1.3.2021. Děti s povinným předškolním vzděláváním mají povinnost se distančně  vzdělávat. Využíváme  formy zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci. Se zákonnými zástupci bude kontakt  prováděn e-mailem  (kucernakova.ilona@seznam.cz nebo jenavybiralova@seznam.cz ), telefonicky ( 731 494 187 ). Náměty pro práci s dětmi  – Informace o pomoci s distančním vzděláváním –  jeČíst více…

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: o dětí v mateřské škole o dětí v přípravné třídě o žáků 1. a 2. ročníků základní školy o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nČíst více…

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:  Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je ▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechnyČíst více…

Pohádková škola

V pátek před jarními prázdninami probíhalo v naší škole pohádkové vyučování. A tak se budovou pohybovaly princezny, piráti, Sněhurka, strom, zvířátka, fotbalisti, kostra a další pohádkové postavičky. Také paní učitelky, které učí prezenčně, se proměnily – dvě se objevily v kostýmech klaunů a třetí jako kouzelnice. Z pana školníka se stala krásná černovlasá princezna. Děti během vyučování luštily pohádkové kvízy a hádanky, kreslily poháČíst více…