Zimní radovánky ve školní družině

V tomto zimním čase jsme se s dětmi ve školní družině zaměřili na roční období – zima. Společně čteme knihy a časopisy o zimě, skládáme leporela se zaměřením na přírodní tématiku – např. o životě zvířátek v lese. Povídáme si, besedujeme, předčítáme, malujeme, stříháme a lepíme. Také jsme vyráběli různé koláže z papíru, látek a vlny. Zahráli jsme si i na kouzelníky a zábavnou formou jsme vyrobili krásné pestré rukavice a čepice, na kterČíst více…

Informace k provozu školy od 11. ledna 2021

Provoz mateřské školy: – provoz je zachován jako doposud Provoz základní školy: – provoz školy probíhá nadále ve stejném režimu jako od 4. ledna 2021 Školní stravování: – provoz školní jídelny probíhá nadále ve stejném režimu jako od 4. ledna 2021Číst více…

Tři králové v mateřské škole

V pondělí 4. ledna 2021 se děti po Vánocích vrátily do mateřské školy, kreslily a vyprávěly si své zážitky, popisovaly obrázky. K rozvíjení vyjadřování přispělo také použití dětského telefonu při rozhovorech ve dvojicích, kdy si děti sdělovaly své dojmy. Hned v úterý se starší děti ze 2. třídy štěňátek naučily píseň My tři králové jdeme k vám a následující den na tříkrálový svátek pak popřály tři převlečené děti jako králové ostaČíst více…

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021

Provoz mateřské školy: – provoz je zachován jako doposud – děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky – vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy Provoz základní školy: – je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. třídy – povinná prezenční výuka – ostatní žáci školy se povinně vzdělávají diČíst více…

Vánoční nadílka

Nadílka hraček a pomůcek pro všechny děti proběhla po vystoupení 17. prosince 2020 v 1. třídě kuřátek a pokračovala opět ve 2. třídě štěňátek. Děti si zde společně zazpívaly koledy, prohlížely si nové hračky. Dostaly velkou dřevěnou Polikarpovu stavebnici a tělovýchovné náčiní – balanční kruhy a házecí kroužky, velké omalovánky a lopatky na písek. Nechyběl také potřebný výtvarný materiál – např. barevná dřívka, křídy, lepidla a papírČíst více…

Vystoupení v mateřské škole

Každoroční pořádání vánoční besídky pro veřejnost v mateřské škole jsme nemohli vzhledem k epidemické situaci uskutečnit. Přesto se starší děti naučily vánoční pásmo písní, které si naposled procvičily 16. prosince 2020. Hned další den 17. prosince 2020 se pak ve 2. třídě štěňátek uskutečnilo setkání dětí obou tříd naší mateřské školy. Starší děti ze 2. třídy pod vedením Ilony Kučerňákové přiblížily mladším kamarádům vánoční Číst více…

Informace k provozu školy do konce roku 2020

Na základě usnesení vlády České republiky stanovilo MŠMT 21. a 22. prosinec jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Žáci do školy opět nastoupí v pondělí 4. ledna 2021.Číst více…

U nás ve školce

V MŠ vedeme děti k ochraně životního prostředí Děti ze 2.třídy mateřské školy se seznamovaly s životem zvířat a ptáků v lese. Vytvářely si pěkný vztah k živé i neživé přírodě. Poznávaly listnaté a jehličnaté stromy, ty také výtvarně ztvárnily tak, že zapouštěly barvy do mokrého podkladu a na něm pak nalepily vystřižené stromy z barevného papíru. Při hrách sestavily z kulis, stavebnic a kvádrů les, kde si s velkými plyšovými zvířaty dokáČíst více…

Návrat všech žáků do školy

Konečně jsme se dočkali a od pondělí jsme ve škole zase všichni společně. Celkově lze říci, že se naši žáci do školy těšili a o další neplánované prázdniny nemají zájem. A jaké jsou jejich bezprostřední pocity? Tady jsou: Třeťáci Líbilo se mi: – být s maminkou doma – on-line výuka, to bylo super – prostě to je ve škole lepší – že jsem mohl být v pyžamu – mohli jsme víc chodit ven – že jsme nemuseli vstávat tak brzy – že jsem mohl být doČíst více…

Informace k provozu školy od 30. listopadu 2020

Provoz mateřské školy: provoz je zachován jako doposud děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi Provoz základní školy: je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně – obnovena povinná prezenční výuka žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve Číst více…