Školní přehlídka v recitaci 2021

Letošní tradiční přehlídka recitátorů proběhla velmi netradičně. Děti nebyly ve třídě před všemi diváky, ale doma u počítačů nebo telefonů. Důvodem této formy prezentace byla státem nařízená distanční výuka. Recitátorem byl vždy jeden a ostatní spolužáci byli diváky a zároveň porotci. Paní učitelky svým žákům ochotně poradily s nabídkou básní, ale mnohé z dětí musíme pochválit za samostatnost a vlastně zvolené verše. Nutno dodat, že sČíst více…

Dodatek k informacím k provozu školy od 12. dubna 2021

MŠ: nástup přihlášených dětí v pondělí 12. dubna 2021, děti budou rozděleny do dvou tříd testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek, rodiče mohou být přítomni děti nemusí nosit roušku úhrada za předškolní vzdělávání – za měsíc březen se neplatí, v dubnu činí poplatek 160 Kč (případné přeplatky se budu vracet na konci školního roku) prezenční výuka bude umožněna pouze dětem bez příznaků onemocnění COVID-19 (Číst více…

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

Upozornění Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají níže uvedené profese, od 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol a do svých běžných základních škol – školních družin a školních klubů (pokud se jedná o žáky 1.stupně základní školy). Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou: a) zdravotničtí pracovníci poskytČíst více…

Distanční výuka MŠ – Téma na týden od 6.4.2021

TÉMA: ŠKOLA NÁS VOLÁ PODTÉMA: Hrajeme si, učíme se Zaměřit se na přípravu budoucího školáka: – rozvíjet komunikativní dovednosti – při popisu obrázku s jarní tématikou, vyprávění zážitků z Velikonoc, vyprávění pohádky o zvířatech – vytvářet pozitivní vztah k učení, podporovat a rozvíjet zájem o učení – při plnění úkolů na pracovních listech – osvojit si elementární poznatky k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní Číst více…

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizČíst více…

Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy metodické doporučení pro organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápis k povinné školní docházce na naší škole je v souladu s právními předpisy stanoven na středu 21. dubna 2021. Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy tak, aby byla zaručena bezpečČíst více…

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE) o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.  dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021,Číst více…

Distanční výuka MŠ – Téma na 2 týdny od 22.3.2021

TÉMA: KULTURA, SVÁTKY, TRADICE PODTÉMA: Velikonoce – svátky jara Seznámit děti s jarními svátky Velikonoc, tradicemi, zvyky –  společně s dětmi připravovat velikonoční výzdobu –  povídat si o velikonočních zvycích, o dodržování tradic v rodině –  seznámit dětí s časovým zařazením a průběhem svátků – využití knihy ,, Lidové tradice“ od Dagmar Šottnerové –  pozorovat výzdobu oken a dveří domů, předzahrádek – popis výzdoby,počítání oken,Číst více…

Distanční výuka MŠ – Téma na týden od 15.3.2021

TÉMA: MÁME RÁDI PŘÍRODU PODTÉMA: Vstávej semínko, brzy bude jaro Vytváření povědomí o proměnách přírody na jaře, vnímat krásu přírody, rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti:  – vyslechnout text básně Březen, popovídat si o ději – všímat si dění a změn v nejbližším okolí – pozorování keřů, stromů, hledání rozdílů mezi jednotlivými druhy stromů – jehličnatými, listnatými, pozorovat ptáky, květiny – vymyslet rostliny, Číst více…

Distanční výuka MŠ – Téma na týden od 8.3.2021

TÉMA: MÁME RÁDI PŘÍRODU PODTÉMA: Počasí – jaro, léto, podzim, zima umět klást otázky a hledat na ně odpovědi, aktivně si všímat, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo – rozvoj komunikativních dovedností – dokáže vyjmenovat 4 roční období a jejich hlavní znaky – spontánní hra, volné hry, experimenty s materiálem a přeČíst více…