Online výuka

V těchto dnech i na naší škole začne online výuka. Pro tuto výuku bude použita aplikace ZOOM. Od učitelek bude zaslán email s údaji pro přihlášení pro jednotlivé třídy, včetně termínu vyučování. Návod na základní zprovoznění aplikace ZOOM. Není nutné provádět registraci. Než budete něco dělat, tak si nejdříve prohlédněte video!!! HESLO zaslané emailem od učitelek je bez diakritiky!!! Pokud se po 40 minutách vyučování odpojí, tak se prosím Číst více…

Opatření od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující: • Pro mateřské školy se stávající režim nemění. • U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odstavce 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vČíst více…

Informace ke schůzi Spolku rodičů

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci se schůze rodičů dne 14. 10. 2020 nekoná. Plánovaný program schůze: 1. Seznámení s hospodařením SR: paní Zuzana Švábová 1.1. Finální vyúčtování a zůstatky za školní rok 2019/20: – pokladna 16 996,- Kč – banka 1 316,50 Kč 1.2. Aktuální stav za školní rok 2020/21: – pokladna 13 996.- Kč – banka 1 316,50 Kč 2. Příspěvek SR na školní rok 2020/2021 se vzhledem k omezení školních i mimoškolnícČíst více…

Volby do školské rady

Vážení rodiče, dne 14. 10. 2020 od 15.00 do 16.30 hodin se budou v rámci schůze SR na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) konat volby do školské rady. Případné návrhy na členství ve školské radě z řad zákonných zástupců žáků můžete nahlásit škole nejpozději do 7. 10. 2020 na e-mail skola@svabenice.cz, poštou na adresu školy popř. osobně v ředitelně školy. Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školyČíst více…

Plán činnosti na 1. čtvrtletí

– podzimní práce na školní zahradě – v rámci Pč – pokračování v projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“ – obnovení estetické výzdoby školy a mimoučebního pavilónu – zavedení kroužků – výtvarné výchovy, aerobiku, florbalu a tělesné výchovy, září – výcvik na DDH ve Vyškově (4.třída), 10.9. – zahájení výuky plavání (doplavání výuky školního roku 2019/2020) – 2.-4.třída, 11.9.-9.10. (5 lekcí) – T-Mobile  olympijský Číst více…

Zahájení školního roku 2020/2021

Základní škola ve Švábenicích oznamuje, že školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin. Žáci 1. třídy se sejdou v budově školy, kde budou v doprovodu rodičů slavnostně přivítáni. Žáci ostatních tříd zahájí školní rok tradičně ve svých třídách a vyučování bude trvat 2 vyučovací hodiny. Přezůvky a psací potřeby s sebou! Provoz mateřské školy bude zahájen rovněž v úterý 1. září 2020.Číst více…

Zahájení provozu mateřské a základní školy

Upozorňujeme rodiče, že od pondělí 25. 5. 2020 bude zahájen v omezeném režimu provoz mateřské a základní školy ve Švábenicích. Do mateřské školy budou přijímány děti s povinnou předškolní docházkou a děti zaměstnaných rodičů. Děti mateřské školy můžete přihlásit telefonicky v dopoledních hodinách na čísle 517 365 647, žáci se mohou přihlásit e-mailem prostřednictvím svých třídních učitelů a to nejpozději do 18. 5. 2020.  Mgr. Jana ZatloČíst více…