Plán činnosti na 2. čtvrtletí

Plán činnosti je přizpůsoben omezenému provozu a zvýšeným hygienickým opatřením v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. – prezentace školy v místním Občasníku, listopad – mikulášské oslavy s nadílkou v rámci tříd, 4.12. – výroba vánočních přání, prosinec – vánoční oslavy ve škole, besídky ve třídách, 22.12. – inventarizace, 31.12. – konzultace s rodiči o prospěchu a chování, 13.1. – oslava zakončení 1. pololetí – karneval (představČíst více…

Návrat všech žáků do školy

Konečně jsme se dočkali a od pondělí jsme ve škole zase všichni společně. Celkově lze říci, že se naši žáci do školy těšili a o další neplánované prázdniny nemají zájem. A jaké jsou jejich bezprostřední pocity? Tady jsou: Třeťáci Líbilo se mi: – být s maminkou doma – on-line výuka, to bylo super – prostě to je ve škole lepší – že jsem mohl být v pyžamu – mohli jsme víc chodit ven – že jsme nemuseli vstávat tak brzy – že jsem mohl být do Číst více…

Informace k provozu školy od 30. listopadu 2020

Provoz mateřské školy: provoz je zachován jako doposud děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi Provoz základní školy: je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně – obnovena povinná prezenční výuka žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve šČíst více…

Distanční výuka v naší škole

V době “covidové“, stejně jako jinde ve školách, i u nás byla zahájena distanční výuka (výuka na dálku). Už na jaře v první vlně měly děti možnost kromě jiného pracovat např. v programu Alfbook. Na něm si kdykoli můžou procvičovat český i anglický jazyk, matematiku, prvouku, přírodovědu a vlastivědu. Cvičení jsou zaměřena na jednotlivé ročníky. Pro tento školní rok škola licenci k Alfbooku zakoupila, aby děti mohly i nadále pokračovat v domácímČíst více…

Školní projekt „Pěšky do školy“

V rámci celoškolního projektu „Nemoc na nás nemůže, prevence nám pomůže“ jsme se zapojili i my ve škole k výzvě „Pěšky do školy“. Důvodů k vyhlášení bylo hned několik: většina dětí nemá dostatek přirozeného pohybu a trpí nadváhou, děti na zadním sedadle dýchají 9 – 12x horší vzduch než venku, před školou je moc aut a je to tam nebezpečné atd. V týdnu od 5. do 9. října jsme společně sledovali, kolik dětí šlo obě cesty do a ze školy pěČíst více…

Podzim ve školní družině

Jedno podzimní odpoledne jsme se pustili se žáky ve školní družině do výtvarné a pracovní činnosti na téma PODZIM. Četli jsme knihy s přírodní tématikou, pracovali s dětskými časopisy, vyhledávali obrázky krajin, zvířata, ovoce, zeleninu… V družstvech jsme také zápolili v soutěži s názvem Košík ovoce. V druhé části odpoledne jsme si nachystali potřebné pomůcky k malování a vyrábění. Pomocí šablon jsme obkreslovali a poté malovali ovoce, zeleninu, hČíst více…

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Provoz mateřské školy: – provoz je zachován jako doposud – děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky Provoz základní školy: – je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. třídy – obnovena povinná prezenční výuka – ostatní žáci školy se nadále povinně vzdělávají distančním způsobem – jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole dle domluvy – žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) maČíst více…

32. zasedání Rady školy konané dne 21.10.2020

32. zasedání Rady školy konané dne 21.10.2020 Přítomni: Alena Kušková, Alena Látalová, Tomáš Šváb, Jana Zatloukalová Program: 1. Zahájení, přivítání členů, seznámení s programem 2. Volba předsedy, projednání jednacího řádu Rady školy 3. Diskuze 4. Usnesení, závěr 1. Paní ředitelka přivítala nové členy Rady školy. Ve volbách byli zvoleni: Za školu: Alena Kušková Za rodiče: Alena Látalová Za zřizovatele: Tomáš Šváb Členové byliČíst více…

Mateřská škola ve školním roce 2020-2021

Zahájení školního roku a spolupráce s rodiči V září 2020 jsme v mateřské škole přivítali nejen nové děti, ale také novou paní učitelku. Vzhledem k tomu, že se nemohla pořádat schůzka s osobní účastí rodičů, tak učitelky zajistily informace pro rodiče písemnou formou. Další podrobné informace, které jsou určené rodičům, jsou umístěny u vchodu do mateřské školy na nástěnce. Dokumentace školy je položená na okně u hlavního vchodu. Také v obou Číst více…