Informace k provozu školy od 10. května 2021

Provoz mateřské školy: mateřská škola bude otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování po celou dobu pobytu v mateřské škole děti nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu Provoz základní školy: provoz školy probíhá nadále ve stejném režimu jako dosud ve vnějších prostorách školy se mohou konat sportovní činnosti Číst více…

33. zasedání Rady školy konané dne 28.4.2021

33. zasedání Rady školy konané dne 28.4.2021 Přítomny: Alena Kušková, Alena Látalová, Tomáš Šváb Program: 1. Zahájení, přivítání členů, seznámení s programem 2. Seznámení s dokumentem Rozpočet školy na rok 2021 3. Diskuze 4. Usnesení, závěr 1. Předsedkyně školské rady přivítala členy, seznámila je s programem ( schválen 3 hlasy) 2. Členové rady byly seznámeny s dokumentem Rozpočtem školy na rok 2021 3. Diskuze: Byly projednány tyto diskuzČíst více…

Hrajeme si v MŠ na školu

Každoročně před zápisem do základní školy učitelky umožnily budoucím školákům podívat se do prostor základní školy. Vzhledem k epidemické situaci se v současné době s dětmi z mateřské školy do základní školy podívat nemůžeme. Dokonce předškolní děti nemohly být ani osobně přítomny u zápisu do základní školy. Abychom jim to vynahradily, hrály si na školu přímo v mateřské škole.  Činnosti učitelky organizovaly tak, aby téma zápisu do záČíst více…

Školní projekt Škola dětem

V únoru se naše škola zapojila do nového projektu na zkvalitnění výuky žáků pod názvem Škola dětem.  V posledních pěti letech je to už třetí projekt financovaný EU, kterého se škola účastní.  Přínosem těchto projektů bylo kromě modernizace vzdělávání žáků také obnovení počítačové   techniky, což se plně využilo při on-line výuce v době uzavření škol. I v tomto novém projektu budeme v nastaveném trendu pokračovat. Opět zahájí svou čiČíst více…

Plán činnosti na 4.čtvrtletí

–           zápis dětí do 1. třídy, 21.4. (bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců) –           fotografování tříd, 25.5. –           PEXESIÁDA 2021, červen (v rámci tříd) –           cvičná evakuace, 24.6. –           oslavy konce školního roku (v rámci tříd) –           účast na vyhlášených soutěžíchČíst více…

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápis k předškolnímu vzdělávání je v souladu s právními předpisy stanoven na čtvrtek 6. května 2021 od 9.30 do 15.00 hodin v budově mateřské školy – boční vchod. Číst více…

Matematický KLOKAN 2021

Tento týden proběhla na naší škole matematická soutěž s názvem Matematický klokan. Tato mezinárodně koordinovaná soutěž byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdČíst více…

Jak jsme se těšili do školy – verše žáků 3. třídy

Těšíme se do školy Pepa Dvořák. Těšíme se do školy, už nebudou on-line úkoly. Už nebudem se dívat na telku, ale na naši PANČELKU. Nemůžem se vymlouvati na pomalý internet, všechny práce uděláme ve škole a pěkně hned. Pan školník nás bude vítat hezky ráno u školy, zkontroluje, jestli máme roušky či respirátory. Nebude to žádná psina chodit pořád přikrytí, pořád je to ale lepší než být doma bez dětí. A tak doufám, že nČíst více…